Σχετικά

4

Στόχοι Προγράμματος

Το Bright Eu, θα παρέχει μια Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική βάση με καινοτόμα μη ακαδημαϊκή βασική νομική κατάρτιση.

Θα επιτρέψει σε μελλοντικούς συμμετέχοντες

 • Να αναπτύξουν  μια καινοτόμα online πλατφόρμα η οποία θα επικεντρώνεται σε νομικές γνώσεις για ενήλικες
 • Να αναπτύξουν πρόγραμμα κατάρτισης για εκπαιδευτές / εκπαιδευτικούς
 • Να αναπτύξουν ηλεκτρονικό βιβλίο με τις διαπολιτισμικές ικανότητες
 • Να επαληθεύσουν ολόκληρη την εκπαιδευτική πλατφόρμα για 20 συμμετέχοντες
 • Να διαδώσουν όλα τα αποτελέσματα σε ενδιαφερόμενες ομάδες-στόχους

 

 

 

Πλεονεκτήματα

Το Bright EU, θα παρέχει στους χρήστες πρακτικές νομικές γνώσεις ώστε να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορούν να μετεγκατασταθούν στο εξωτερικό.

Κύρια Πλεονεκτήματα

 • Να έχουν βασικές γνώσεις της Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας  (νομική παιδεία στην ΕΕ)
 • Υποστήριξη της απασχόλησης στο εξωτερικό
 • Αρωγή για την επέκταση μιας επιχείρησης στο εξωτερικό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Που απεθύνεται

Το Bright EU είναι χρήσιμο για όλους όσους θέλουν να μάθουν βασικές πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο  καθώς για το εθνικό δίκαιο της Ισπανίας , Κύπρου, Γερμανίας και Τσεχίας

Που απευθύνεται

 • Ιδιώτες
  • Νεαροί ενήλικες που πηγαίνουν στο εξωτερικό (μελέτη, εργασία, γάμος κτλ)
  • Νέοι επαγγελματίες που επεκτείνουν  τις δραστηριότητες τους στο εξωτερικό
  • Πρόσφυγες
  • Εκπαιδευτές / εκπαιδευτικοί για την εκπαίδευση ενηλίκων
 • Ιδρύματα
  • ΜΚΟ
  • Εθνικά γραφεία απασχόλησης
  • Φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα πανεπιστήμια