BRIGHT@EU je evropský projekt zaměřený na získání základního právního povědomí  a základní právní gramotnost občanů v EU. Hlavním záměrem projektu je vytvořit online vzdělávací platformu pro získávání informací o národních právech zapojených zemí a evropském právu.  Vzdělávací platforma by měla umožnit vybudovat  jednotný validační systém pro právní úroveň znalostí v Evropě a umožnit všem zájemcům přístup k těmto základním  znalostem z oblasti práva.

Výstup 1

BRIGHT@EU Kurikulum

BRIGHT@EU Kurikulum

V první fázi projektu budeme pracovat na  vytvoření souhrnu všech právních základů platných v Evropě a v národním právech zemí, které jsou součástí projektu. Výstupem bude zpráva zahrnující základní srovnání právních rozdílů jednotlivých zemí, výčet základních platných zákonů EU a katalog obsahu hlavních témat připravované vzdělávací platformy. Následující aktivitou bude realizace odborných rozhovorů s experty pro lepší pochopení všechny popisů týkající se právních pojmů.  Hlavní témata a návrhy odborných expertů budou zapracovány do závěrečného vzdělávacího kurikula, které bude obsahovat základní osnovu platformy a návrhy didaktických metod.

Výstup 2

Tvorba odborných textů

Tvorba odborných textů

V druhé fázi projektu realizujeme průzkum u cílové skupiny mladých dospělých, abychom co nejlépe navrhli strukturu vzdělávacího obsahu.  Na základě osnovy z předchozí fáze a provedeného průzkumu vytvoříme odborné texty a na konci této aktivity budou dokončeny všechny učební materiály a připraveny k umístění do online platformy.

Výstup 3

Vzdělávací online platforma

Vzdělávací online platforma

V rámci této aktivity budeme shromažďovat nejvhodnější didaktické metody a v rámci parnerského konsorcia vytvoříme manuál pro učitele, lektory a trenéry dospělých, keří mohou platformu zahrnout do svých výukových činností. Budeme také upravovat výukové materiály a odborné texty z předchozí fáze pro on-line e-learning tak, aby byly co nejvíce uživatelsky příjemné a interaktivní. Tyto materiály budou vytvořeny v rámci partnerství nejdříve v angličtině a poté budou přeloženy do jazyků zúčastněných zemí, tj. do češtiny, němčiny, řečtiny a španělštiny.

Výstup 4

E-book zaměřený na získání interkulturálních dovedností v právním kontextu

E-book zaměřený na získání interkulturálních dovedností v právním kontextu

V průběhu této fáze se budou shromažďovat příklady intekulturálních rozdílů v zapojených zemích i určitých typických kulturních hodnot pro Evropu v právním kontextu. Bude vytvořen e-book v angličtině, který bude ve své finální podobě přeložen do jazyků zapojených zemí (češtiny, němčiny, řečtiny a španělštiny) a bude dostupný v rámci online platformy.