O projektu Bright @EU

4

Cíle projektu

BRIGHT@EU přinese do evropského vzdělávání inovativní praktický nástroj pro podporu základní právní gramotnosti.

Co projekt přinese účastníkům?

 • Vytvoření inovativní vzdělávací platformy podporující základní právní dovednosti dospělých
 • Vytvoření edukativního nástroje pro trenéry a učitele
 • Vytvoření e-booku na téma rozvoje interkulturálních dovedností
 • Pilotní ověření vytvořené vzdělávací platformy 20 účastníky
 • Diseminace všech výstupů širokým cílovým skupinám

 

 

 

Přínosy

BRIGHT@EU přinese uživatelům praktické právní informace v případě, že se chystají na delší dobu do zahraničí.

Hlavní přínosy

 • Základní znalost evropského práva a národních zákonů zemí zapojených do projektu
 • Podpora uplatnitelnosti na trhu práce v zahraničí
 • Podpora přenesení/zahájení podnikání v zahrani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cílová skupina

BRIGHT@EU bude přínosem pro každého, kdo chce mít základní znalosti o evropském právu a národních zákonech v Německu, Španělsku, České republice a na Kypru.

Who is the main beneficiary

 • Jednotlivci
  • Mladí dospělí cestující do zahraničí (studium, práce, manželství atd.)
  • Mladí dospělí, kteří expandují nebo zahajují své podnikání v zahraničí
  • Uprchlíci/migranti
  • Lektoři, trenéři, učitelé věnující se výuce dospělých
 • Instituce
  • Neziskové organizace
  • NGOs
  • Střední školy, university