Aktuali ty

Závěrečná tisková zpráva projektu!

Projekt BRIGHT@EU byl dokončen, v posledních dnech realizace upravujeme poslední drobnosti na klíčovém výstupu projektu (LMS BRIGHT@EU). Finální tisková zpráva najdete zde.

Diseminační akce - workshopy, září 2018

Ve všech partnerských zemích se realizují workshopy zaměřené na prezentaci projektu a jeho výstupů.

Výsledky pilotního testování

Výsledky pilotní testování jsou dostupné zde.

4. newsletter - září 2018

Publikovali jsme čtvrtý newsletter v angličtině, kde naleznete informace o projektu, řadu dalších zajímavostí z realizace projektu - především vše zásadní o dokončené platformě BRIGHT@EU! Newsletter je ke stažení zde.

Pilotní testování platformy BRIGH@EU je připraveno!

Od května 2018 se spustí pilotní testování online vzdělávací platformy. Účastníci mohou vyjádřit své požadavky a nápady pro zlepšení prostřednictvím online dotazníku, který najdete zde: www.survio.com/survey/d/Y7J9A7A8V1L2P2I2Y

Co je karta EHIC a proč je dobré o ni požádat?

Pokud se dostanete do situace, kdy potřebujete péči doktora, během pobytu  v zahraničí - zde je několik užitečných informací, které budete muset zvážit, než se vydáte za doktorem, více zde.

Demo verze LMS !!!

Demo verzi online vzdělávácí platformy (LMS) s obsahem v angličině najdete zde: www.brightlms.eu

Výstup outputu 3, příručka "Train-the-Trainer"

Ke stažení zde!

Brainstorming expertů v oblasti vzdělávání

V průběhu listopadu a prosince roku 2017 proběhne ve všech partnerských zemích brainstorming odborníků z oblasti vzdělávání, kde se budou věnovat metodice train-the-trainer pro projekt BRIGHT@EU.

Nové PR video projektu!

Partner projektu ze Španělska vytvořil PR video, podívejte se zde.

Kyperský parlament schválil zákon, kterým se mění oddíl 2 zákona o daních z příjmů (ITL) - červenec 2018

Dne 14. července 2017 schválil kyperský parlament zákon, kterým se mění oddíl 2 zákona o daních z příjmů (ITL), mění se tak daň za pobyt u jednotlivců. Změna zákona bude účinná zpětně od 1. ledna 2017. Podrobnější informace zde.

3. newsletter - květen/červen 2018

Publikovali jsme třetí newsletter v angličtině, kde naleznete informace z našeho projektového setkání a řadu dalších zajímavostí z realizace projektu. Newsletter je ke stažení zde.

Shrnutí francouzského pracovního práva ve světle nedávných změn

Přečtěte si přehled francouzského pracovního práva ve světle nedávných změn vyplývajících ze zákona č. 2016-1088 ze dne 8. srpna 2016 o práci, modernizaci sociálního dialogu a zajištění kariérního postupu napsaného Alexandrosem Kazimírovem (student práv, Evropská univerzita Kypr v rámci výzvy Global Job Challenge 2016 organizované Evropskou univerzitou Kypr a Federací mezinárodních zaměstnavatelů.

4. projektové setkání - květen 2018

Poslední projektové setkání proběhlo koncem května 2018 ve Valencii (Španělsko). Tématem byla primárně demo verze LMS - design, technické řešení a funkcionalita. Dalším krokem nyní bude vložit do LMS texty vytvořené v předchozích outputech a následné pilotní testování ve všech partnerských zemích.

Rozdílné obchodní praktiky v různých zemích

Chcete si založit vlastní společnost a rozjet podnikání třeba ve Španělsku, Německu nebo Holandsku? Skvělý nápad, ale předtím než začnete s konrétními aktivitami, přečtěte si něco o rozdílných obchodních praktikách v zahraničí a naučte se respektovat jejich odlišné způsoby jednání. Čtěte zde: Business rules

Základní pravidla vedení účetnictví ze Německa, Finska a Švédska

Přečtěte si zajímavé shrnutí základních pravidel pro vedení účetnictví a platbu daní v Německu, Finsku a Švédsku zde: Accounting differences G-F-S

2. newsletter - říjen 2017

Publikovali jsme druhý newsletter v angličtině, kde naleznete informace z našeho projektového setkání, ukázky demoverze online platformy a příklady našich diseminačních aktivit. Newsletter je ke stažení zde: Newsletter 2_November.

Co potřebujeme vědět o nové EU legislativě na ochranu osobních údajů?

Přečtěte si krátký článek o tom, jaké kroky musíme realizovat v oblasti ochrany osobních údajů ZDE. Všechny detailní informace o této problematice připravujeme do naší online platformy.

3. projektové setkání - říjen 2017

2. - 3. 10. 2017 se náš projektový tým sešel v prostorách Evropské University na Kypru. V rámci dvoudenního setkání jsme diskutovali o posledních bodech týkající se vývoje specializovaných právních textů a prezentovali první demoverzi online platformy. Velmi vydařená byla i neformální večeře s typickým kyperským jídlem.

BRIGHT@EU Brand

V rámci projektu jsme vytvořili dokument týkající se jednotné corporate identity materiálů používaných v rámci projektu i celé online platformy. Dokument je ke stažení zde: BRIGHT_brand

Výsledky průzkumu pro cílovou skupinu

V rámci průzkumu cílové skupiny jsme získali celkem 116 odpovědí účastníků ze všech partnerských zemí na 11 otázek týkající se způsobu prezentace právního vzdělávání prostřednictvím online aplikace. Většina účastníků průzkumu projevila velký zájem o studium platformy s online přístupem, kde by uvítala hodně praktických informací z oblasti práva. Podrobné výsledky výzkumu naleznete zde: Resuts from survey

Propagační letáky

Připravili jsme všechny jazykové verze letáků pro úspěšnou diseminaci našich výstupů. Leták v češtině si můžete stáhnout zde: bright - leták_CZ.

Průzkum pro cílovou skupinu

V tuto chvíli realizujeme průzkum pro cílovou skupinu (mladé dospělé), abychom zjistili jejich požadavky na nejvhodnější prezentaci právního vzdělávání formou online platformy. Níže uvádíme odkaz na dotazník, který Vás přímo nasměruje na otázky (v angličtině) a můžete se výzkumu aktivně zúčastnit: https://www.surveymonkey.com/r/C7XVBBS

1. newsletter - březen 2017

Publikovali jsme první newsletter v angličtině týkající se realizovaných projektových aktivit. Newsletter je ke stažení ZDE.

2. partnerské setkání - březen 2017

Druhé partnerské setkání proběhlo v Německu v impozantních prostorách Intitute for Work and Technology (IAT) v Gelsenkirchenu. Na programu byla diskuse posledních bodů týkající se finalizace Outputu 1 - Kurikula a Zprávy a zejména způsoby provedení výzkumu pro cílovou skupinu týkající se Outputu 2.

Úvodní setkání, Praha, Česká republika

21. - 22. 11. 2016

První mezinárodní setkání se konalo v Praze, v prostorách koordinátora projektu spol. bit cz training. Setkání se účastnili 3 partneři (ze Španělska, Kypru a ČR), kteří se vzájemně představili a seznámili. Na programu byly prezentace týkající se nastavení řízení projektu a také přípravy na realizaci prvního výstupu projektu. Důležitým bodem byla zejména diskuse o náhlém odchodu italských partnerů z projektu. V době konání  setkání jsme již ale měli předběžně slíbené připojení nového německého partnera, který byl připraven se do projektu ihned zapojit.

Zahájení projektu

1.10.2016

BRIGHT@EU projekt byl zahájen 1. října 2016, v partneství figurují 4 partnerské organizace. V prvním měsíci se připravují nástroje projektového řízení (projektový manuál, diseminační plán, webové stránky, projektové logo, letáky atd.) Zahajujeme také spolupráci na prvním projektovém výstupu - Analýza -zpráva o právních systémech EU a jednotlivých partnerských zemí.

.