Bright @EU

Bright@EU

Vzdělávací platforma, která vám pomůže zvýšit právní povědomí v národním i evropském kontextu.

Právo čeká

BRIGHT@EU pomůže podpořit evropskou mobilitu osob, kteří nemohou nebo nechtějí najít práci ve své zemi.

Čtyři za jednoho

4 partneři ze 4 evropských zemí = 2 roky společné práce pro vytvoření 1 online vzdělávací platformy BRIGHT@EU